Monthly Archive:: March 2020

Danh sách các ngân hàng nhà nước tại Việt Nam

Dưới các dạng sở hữu vốn khác nhau, hiện giờ có 9 bank thuộc sở hữu của Nhà nước. Với sự đảm bảo của Nhà nước mà những ngân hàng này ngày càng được sự tin tưởng lựa chọn sử dụng. Cùng gpay tổng hợp danh sách các bank nhà nước sở hữu bây giờ ...Read More