Monthly Archive:: December 2018

Tao sao bạn nên làm thạch cao ngay hôm nay?

Chẳng ai có thể phủ nhận được rằng việc làm thạch cao đang trở thành một xu hướng mới. Đây là một trong những vật liệu hội tụ đầy đủ những yếu tố về thẩm mỹ hội tụ được đầy đủ tất cả những yếu tố ...Read More

Thai nhi đạp như nào trong tuần thứ 23

Ở tuần thai thứ 23, con đã bắt đầu cảm nhận được âm thanh bên ngoài và lúc này, mẹ đã có thể bắt đầu trò chuyện với con rồi đấy. Bé đã nặng khoảng 600g và dài khoảng 30cm từ đầu đến chân. ...Read More