Monthly Archive:: August 2017

Chế độ dinh dưỡng tốt cho trẻ 1 tuổi

Các bữa ăn thường xuyên trong ngày cung cấp cho đứa trẻ năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết để chơi, khám phá và học tập, đi bộ, leo trèo và chạy. Thông qua bữa ăn thường xuyên, trẻ nhận được năng lượng ...Read More