Monthly Archive:: January 2017

Viêm tế bào ở trẻ em

Bất kỳ diện tích da nào cũng có thể bị nhiễm viêm tế bào nếu da bị hỏng theo cách nào đó. Viêm bao phủ là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng cần điều trị bằng kháng sinh. Những điểm chính cần nhớ bất kỳ ...Read More